• Uslovi korištenja

  Home / Uslovi korištenja

  Uslovi korištenja materijala sa Internet stranica

  Ovdje navedeni uslovi korištenja pisanih materijala, spiska proizvoda i usluga, kao i materijala sa Internet stranica MKF/MKD EKI  (u daljem tekstu EKI), pravila su kojih su dužni da se pridržavaju svi korisnici materijala. Molimo vas da se upoznate sa dole navedenim pravilima kako bismo izbjegli eventualne nesporazume i posljedice u vezi sa istima. Svako korištenje stranice www.eki.ba podložno je niže navedenim uslovima. Svi sadržaji objavljeni na stranici www.eki.ba vlasništvo su EKI-ja i mogu se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe, ne smiju se kopirati, reprodukovati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog odobrenja EKI-ja, a zaštićena su i autorska prava trećih osoba. EKI će uložiti sve razumne napore da održi www.eki.ba stranicu potpuno funkcionalnom i da sve objavljene informacije budu tačne i potpune, ali ne snosi odgovornost za povremeno nefunkcionisanje stranice, eventualnu netačnost informacija, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netačnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnosti pristupa istima. Stranici www.eki.ba se pristupa putem Interneta koji, kao internacionalnu računarsku mrežu, EKI nema mogućnost kontrolisati, stoga ne može garantovati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontroliše. EKI zadržava pravo promjene sadržaja objavljenog na www.eki.ba u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Navedeni uslovi odnose se na nekoliko segmenata:

  Sigurnost podataka

  U cilju zaštite podataka na ovoj Internet adresi i kako bi se osiguralo da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, koriste se programi koji prate posjete i prepoznaju neovlaštene pokušaje narušavanja privatnosti ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzrokovati štetu na drugi način. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca bit će pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

  Tajnost podataka

  Naglašavamo da prilikom posjete ovim stranicama, Vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obavezujemo se da, osim u svrhe koje zakon predviđa, nećemo drugim licima davati podatke koje smo od Vas primili, niti ih prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim licima. Na određenim mjestima unutar www.eki.ba stranica i u određeno vrijeme, EKI prikuplja lične podatke korisnika (ime, prezime, adresu, telefonski broj, e-mail adresu, …). Pomenuti podaci se koriste u svrhu kontakata i evidentiranja korisnika ove web stranice i u svrhu statističke obrade posjećenosti ove stranice. EKI garantuje da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim licima.

  Autorska prava

  Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada EKI-ju, ili joj je ustupljeno, a u vlasništvu je trećih lica. EKI takođe posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Navedena stranica sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu EKI-ja ili trećih osoba, a EKI je nosilac licence. Sadržaj na ovoj stranici nije za upotrebu bez ograničenja i može se zatražiti dozvola za umnožavanje. Svaka povreda navedenih prava, bilo namjerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uslova korištenja materijala sa Internet stranica i podliježe materijalnom i krivčnom gonjenju.

  Garancije i uskraćivanje prava

  Materijal na ovoj web stranici je na raspolaganju bez garancija bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih. Svaki korisnik izričito prihvata korištenje ove web stranice na sopstvenu odgovornost. EKI ne garantuje da će ova web stranica uvijek biti dostupna, kao i da neće sadržavati greške ili viruse, ili da će na njoj objavljeni podaci biti tačni i pouzdani. EKI ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može nastati kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web stranice, ili nečega što je u njoj objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika. EKI ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za tačnost, potpunost ili korisnost podataka i ovdje prikazanih postupaka, i ne garantuje da korištenje informacija, proizvoda ili postupaka neće uznemirivati privatna prava. EKI ne daje garanciju ili pravo prigovora u pogledu tačnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njenim Internet stranicama i te materijale treba uzeti “takvima kakvi jesu”, te se ne smatra odgovornom za eventualne posljedice koje mogu proisteći iz drugačijeg tumačenja materijala na Internet stranici. Medijski subjekti i ostali korisnici Interneta, dužni su da prihvate obavezu nadoknade EKI-ju kao i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala sa ove stranice, uključujući i bilo kakav direktan, indirektan, slučajan, poseban ili posljedičan slučaj štete.

  Tačnost podataka

  Svi podaci sadržani na našim Internet stranicama ne moraju biti u cjelosti potpuni niti ispravni. EKI ne garantuje tačnost niti cjelovitost objavljenih podataka. U izuzetnom slučaju greške, EKI će istu nastojati da ispravi ažurirajući sadržaj Internet stranica. Tačnost podataka objavljenih na Internet stranicama zavisi najviše od načina iznošenja tih podataka u javno dostupnim izvorima. EKI je na osnovu ličnih istraživanja i prikupljenih podataka upotpunio ili promijenio primjetno netačne podatke. Svi podaci objavljeni na portalu su isključivo informativnog karaktera. Za detaljne, potpune i ažurne informacije potrebno se obratiti ovlaštenim osobama u EKI-ju.

  Kontrola

  Možete u svako doba zatražiti pregled svih ličnih podataka koje smo od Vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Na Vaš zahtjev možemo ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ukoliko se pomenuti podaci još uvijek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke.  Za sve upite o tome možete nas kontaktirati putem e-maila office@eki.ba.

  Servis

  Naš servis koristi statističke software programe za upravljanje mrežom, koji se koriste za upravljanje ovim stranicama. Ti programi su standardno obilježje svih web servisa i nisu karakteristični samo za naše stranice. Statistički programi nam omogućavaju utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, vrste informacija koje je potrebno uvesti, efikasnost strukture naše web stranice i posjećenost iste.

  Slanje poruka elektronskom poštom

  Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) sa ličnim podacima putem e-mail poruke, sa pitanjem ili komentarom, podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva. U takvim slučajevima, Vaš e-mail možemo poslati drugim zaposlenicima koji mogu bolje odgovoriti na Vaša pitanja.

  Linkovi sa web stranica trećih lica

  EKI-jeve web stranice mogu sadržati linkove drugih web stranica čiji vlasnik ili korisnik nije MKF/MKD EKI. Takvi linkovi su obezbijeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. EKI ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbjednost ovih sajtova. Bez ograničavanja već pomenutog, EKI neće biti odgovoran ukoliko ovi sajtovi:

  • krše prava na intelektualnu svojinu ili druga prava trećih lica;
  •  nisu tačni, ili su nekompletni ili dovode u zabludu;
  • nisu prikladni za određenu svrhu za koju se deklarišu da su namijenjeni;
  • ne pružaju adekvatnu bezbjednost;
  • sadrže viruse ili mogu imati druge komponente destruktivne prirode;
  • sadrže sadržaje koji su u suprotnosti sa odredbama ovih uslova korištenja.

  EKI ne kontroliše sadržaj ili proizvode i usluge dostupne na ovim sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim sajtovima preko linka na našem Sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti EKI-ja. Činjenica da se navedeni linkovi nalaze na Sajtu ne predstavlja davanje saglasnosti da ih koristite niti predstavlja preuzimanje bilo kakve odgovornosti od strane EKI-ja.

  EKI  istraživanja

  Publikacije i sadržaj koje se nalaze na webu ili bilo koji njihov dio ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje vrste imovine ili prava. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije objavljene na stranici zasnivaju se na javnim statističkim i ostalim informacijama koje potiču iz izvora u čiju potpunost i pouzdanost EKI ne sumnja, ali za koju ne može garantovati. Sve informacije date na web stranici podložne su promjenama koje zavise od promjena izvora informacija, kao i od promjena koje nastupe od trenutka pisanja ili publiciranja teksta do njegova čitanja. Informacije na stranici su isključivo informativnog karaktera i ne mogu se smatrati savjetom ili ponudom za kupovinu ili prodaju bilo kojeg od instrumenata investiranja predviđenog zakonima koji uređuju tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini ili drugim zemljama. Dokumenti ili njihovi dijelovi ne mogu se kopirati ili na bilo koji drugi način reprodukovati bez navođenja izvora.

  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  function add_custom_script(){ ?>