• UDRUŽENJE „NAŠE DIJETE“ KLADANJ

  Home / Drustvena odgovornost - MKD / UDRUŽENJE „NAŠE DIJETE“ KLADANJ

  UDRUŽENJE „NAŠE DIJETE“ KLADANJ

  11.9.2020

  Udruženje “Naše dijete“ u Kladnju je osnovano prije 9 godina kao servis pružanja pomoći i podrške djeci, omladini, ali i starijim licima sa poteškoćama u psihičkom i fizičkom razvoju. S obzirom na to da EKI u sklopu svojih socijalno odgovornih aktivnosti, posebnu pažnju posvećuje ustanovama koje se bave radom sa djecom, sa akcentom na djecu sa posebnim potrebama, sa zadovoljstvom je učestvovao u nabavci sredstava koja su bila potrebna udruženju za kvalitetniji i jednostavniji rad sa djecom, kao i uređenju prostora udruženja.

  Kroz saradnju sa institucijama i udruženjima kojima je ciljna grupa osobe sa invaliditetom, udruženje “Naše dijete” pruža usluge za 70 članova, djece, mladih i starijih lica sa smetnjama u razvoju, sa kombinovanim smetnjama, težom mentalnom retardacijom, poremećajem govora, lakom mentalnom retardacijom, oštećenje vida itd. U svom prostoru organizuje okupljanja u svrhu edukacije, pružanja pomoći kod ostvarivanja prava, posebno u oblasti rehabilitacije, snabdijevanja ortopedskim i drugim pomagalima, odgoja i obrazovanja, osposobljavanja za rad, zapošljavanja, kao i radionice sa ciljem stvaranja proizvoda koji se prodaju na organizovanim humanitarnim akcijama, čime se finansijski potpomaže rad udruženja.

  Osoblje i članovi udruženja „Naše dijete“ uputili su zahvalnost EKI-ju na donaciji, koja će u značajnoj mjeri olakšati i poboljšati uslove za rad.

  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.