Cigla po cigla do stambenog rješenja, ali od temelja do krova težak je put.

Da bi taj put bio lakši EKI ima jednostavno rješenje.

Izaberite EKI stambeni kredit u iznosu od 300 do 50.000 maraka koji možete vraćati u čak 84 mjesečne rate, a sve to bez troškova obrade.

EKI Stambeni krediti do 50.000 KM bez troškova obrade

Stambeni krediti su namijenjeni fizičkim licima, za adaptaciju ili izgradnju stambenog prostora. Ako želite ulagati u izgradnju vašeg novog doma ili poboljšati udobnost postojećeg, EKI stambeni krediti su pravo rješenje za tu vrstu investicije.

Mikrokreditna fondacija EKI u svojoj ponudi ima kredite od 300 do 10.000 KM, dok Mikrokreditno društvo EKI odobrava kredite od 300 do 50.000 KM. Svi uslovi kredita do 10.000 KM su identični i odnose se na obje organizacije. Uslovi kredita preko 10.000 KM odnose se samo na Mikrokreditno društvo EKI.


Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).


Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

  • Iznos kredita 300 – 50.000 KM
  • Rok otplate do 84 mjeseca
  • Troškovi obrade 0,00%
  • MKD EKI i MKF EKI kredite iskazuju/odobravaju u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora
  • Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 17,00% do 21,50% i predstavljena je u tabeli:
Iznosdo 4.000 KMod 4.001 KM
do 10.000 KM
od 10.001 KM
do 20.000 KM
od 20.001 KM
do 30.000 KM
od 30.001 KM
do 50.000 KM
Max. rok otplate
42 mjeseca60 mjeseci60 mjeseci72 mjeseca84 mjeseca
NKS21,50%19,50%19,00%17,00%17,00%
EKS FBiH/DB/RS23,82%21,38%20,80%18,43%18,42%

Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

Vrsta kreditaIznos kreditaRok otplateNKSTroškovi obradeEKS FBiH/DB/RS
Stambeni
20.000 KM60 mjeseci19,00%0,00%20,80%

Tabela sa pregledom rata

Stambeni krediti

Iznos kredita (KM)Period otplate / mjeseci
12243648607284
1.000935238
3.000280155114
5.000462253185151131
8.000739405295241210
10.000924507369302262
15.0001.382756550449389
20.0001.8431.008733598519
30.0002.7361.4831.070866746
40.0003.6481.9781.4261.154994890817
50.0004.5602.4721.7831.4421.2431.1121.022

Došli ste do kraja stranice, a i dalje imate pitanja?

Pa to nije nikakav problem. Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Facebook-a ili Instagram-a.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Došli ste do kraja stranice, a i dalje imate pitanja?

Pa to nije nikakav problem. Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Facebook-a ili Instagram-a.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.