• Sektor operacija MKF EKI

  Home / Sektor operacija MKF EKI

  Veoma važna uloga u MKF EKI pripada Sektoru Operacija čiji je osnovni zadatak obezbjeđenje funkcionisanja EKI filijala u skladu sa politikama i procedurama organizacije, a sve u cilju pružanja najbolje usluge EKI klijentima.

  Sektor Operacija obezbjeđuje realizaciju strateških operativnih ciljeva putem koordinacije rada filijala i kontrolom kvaliteta obavljanja kreditnih poslova. S obzirom da se u ovom sektoru nalazi najveći broj zaposlenih, koji su u direktnoj komunikaciji sa klijentima, jedan od zadataka je i definisanje standarda prodajne kulture i adekvatnog tretmana klijenata.
  Ovaj Sektor je takođe zadužen za uspostavljanje pouzdanog sistema odobravanja kredita sa jasno definisanim kriterijumima.

  Sektor Operacija takođe predlaže poslovne strategije razvoja i upravljanja portfoliom proizvoda kao i dodatnim uslugama koje mogu pomoći klijentima da unaprijede svoje poslovanje.

  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.