• Opis usluge EPK

  Home / Opis usluge EPK

  Poštovani,

  Mikrokreditna Fondacija EKI je nastala iz mikrokreditnog programa World Vision International i više od dvadeset godina veoma uspješno posluje na području Bosne i Hercegovine.

  EKI je danas jedna od vodećih mikrokreditnih institucija u BiH, a krediti koje nudimo imaju za cilj pokretanje i unapređivanje poljoprivrede, obrtništva i malog biznisa.

  Već dugi niz godina EKI uspješno sarađuje sa desetinama hiljada klijenata i iz dana u dan, taj broj se značajno povećava.

  Od osnivanja 1996. godine EKI kontinuirano omogućava pristup finansijskim sredstvima osobama koje nemaju pristup bankarskim kreditima, naročito ljudima u niskoprihodnim domaćinstvima koji bi bez ovakve podrške i jačanja malih biznisa bili na rubu egzistencije. U skladu sa svojom misijom, EKI dvije decenije sistemski i institucionalno podstiče kreiranje i zadržavanje postojećih radnih mjesta u mikro biznisu i poljoprivredi.

  EKI zadnjih 17 godina aktivno radi na istraživanju tržišta, a jedna od najvažnijih tema je zadovoljstvo klijenata proizvodima i uslugama koje im nudimo. Kroz ta istraživanja saznajemo i koji su problemi sa kojima se klijenti susreću u svakodnevnom životu i radu, kao i na koji način ih prevazilaze.

  Kroz komunikaciju sa klijentima provlači se činjenica da je najveći problem plasman proizvoda.

  Klijenti nemaju problem da nešto proizvedu, ali se problem javlja kada tu robu treba prodati. Da bi im pomogao MKF EKI je uveo dodatnu uslugu postojećim klijentima. U pitanju je EKI Poslovni klub čija je svrha upravo povezivanje klijenata, sa ciljem da plasiraju svoju robu tamo gdje je ona tražena, a takođe da dobiju informacije o ponudi robe koja je njima potrebna.

  Članovi EKI Poslovnog kluba mogu biti svi klijenti EKI-ja koji imaju aktivan kredit i koji se bave nekom djelatnošću.

  Sadržaj Vašeg oglasa će biti objavljen u EKI Oglasima a štampani primjerak će biti dostupan  svim članovima EKI Poslovnog kluba, a takođe i u svim EKI poslovnicama. Na ovaj način možete biti sigurni da će ono što prodajete biti viđeno od strane par desetina hiljada korisnika, a samim tim je mogućnost za bržu prodaju mnogo veća.

  S druge strane, članovi EKI Poslovnog kluba imaju priliku da putem EKI Oglasa redovno dobijaju informacije o svim promjenama koje se dešavaju u MKF EKI (uvođenje novih kreditnih proizvoda, aktuelnim kampanjama pojedinih kreditnih proizvoda, bitnih obavještenja koja se tiču EKI klijenata i sl.). Članovi imaju mogućnost da ovim putem dobiju savjet stručnjaka iz oblasti poljoprivrede i malog biznisa, kao i da se upoznaju sa osnovnim pojmovima iz oblasti finansija (finansijska edukacija). Takođe, dobijaju priliku da razmijene iskustva sa svojim kolegama koji se bave istim djelatnostima, kroz redovnu rubriku Priče uspješnih klijenata.

  Agrokalendar podsjeća poljoprivredne proizvođače kada se koja poljoprivredna aktivnost obavlja u toku mjeseca. Članovi EKI Poslovnog kluba će imati mnoštvo korisnih informacija koje im mogu koristiti u njihovom poslu, njegovom proširenju i jačanju.

  Vizija MKF EKI glasi: „Smanjiti ekonomske uzroke siromaštva u BiH”, a EKI Poslovni klub će sigurno velikim dijelom doprinijeti njenom ispunjenju.

  MKF EKI

  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.