• Pogodnosti

  Home / Pogodnosti

  Sistem stimulacije

  Svaki korisnik EKI kredita,  uz Ugovor o kreditu dobija i otplatni plan kredita koji, između ostalog, služi kao vodič ili podsjetnik na datum dospijeća rate. Obaveza korisnika kredita je da izvrši uplatu dospjelih obaveza najkasnije na dan njihovog dospijeća. Savjesnim pristupom izmirivanju tekućih obaveza, klijenti neće narušiti svoju kreditnu istoriju koja je evidentirana, u Centralni registar kredita (CRK), na osnovu čega svaka finansijska institucija odlučuje da li je saradnja sa klijentom moguća ili ne. Pored toga, EKI je za svakog svog klijenta koji redovno izmiruje svoje dospjele rate kredita, pripremio smanjenje kamatne stope u narednom ciklusu kreditiranja. To znači da će klijenti sa urednom otplatom kredita, u narednom ciklusu kreditiranja u EKI-ju ostvariti pravo na nižu kamatnu stopu, kao i na jednostavnije procedure.

  Samo urednim izmirivanjem obaveza, bez kašnjenja sa uplatama rata kredita, možete sebi omogućiti jednostavniji i povoljniji pristup finansijskim sredstvima u EKI-ju.

  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  function add_custom_script(){ ?>