• Pritužbe i žalbe

  Home / Pritužbe i žalbe

  Klijentima, jemcima i drugim omogućili smo da upute žalbu na rad određenih uposlenika ili na rad određene filijale. Ukoliko smatrate da se MKD EKI ne pridržava odredaba zakona, podzakonskih propisa, zaključenog ugovora, objavljenih općih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja molimo vas da nas o tome obavijestite kako bismo preduzeli korektivne mjere i poboljšali uslugu za vas.

  Prigovor nam možete uputiti na sljedeći način:

  • Popunjavanjem online obrasca u nastavku
  • Slanjem prigovora u pismenoj formi na adresu filijale MKD EKI
  • Upućivanjem prigovora u najbližoj filijali EKI ili njenoj ekspozituri – podnošenjem prigovora lično kreditnom službeniku
  • Putem telefona pozivom u nadležnu filijalu, pri čemu treba tražiti šefa filijale

  Napominjemo da će sve informacije koje dobijemo od Vas, kao i Vaši lični podaci biti tretirani kao povjerljivi.

  Ime*

  Prezime*

  Opština*

  Adresa*

  Telefon*

  E-Mail

  Vaša pritužba ili žalba

  Molimo Vas da prilikom popunjavanja podataka upišite svoje tačne podatke i da obrazložite svoju pritužbu.
  Konačan odgovor ćete dobiti u roku od maksimalno 30 dana od dana prijema pritužbe.

  3.239.111.79

  Uputstvo
  za prigovore klijenata

  Ukoliko smatrate da se MKD EKI ne pridržava odredaba zaključenog ugovora, dobrih poslovnih običaja ili objavljenih opštih uslova poslovanja, molimo vas da nas o tome obavijestite, kako bismo preduzeli korektivne mjere i poboljšali uslugu za vas.

  Vaš prigovor ćemo razmotriti bez odlaganja. Trudićemo se da, ako je moguće, što prije odgovorimo na vašu pritužbu, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pritužbe.

  1. Kako i gdje se žaliti

  Prigovor nam možete uputiti na sljedeći način:

  • Upućivanjem prigovora usmeno ili pismeno u MKD EKI ili njenoj podružnici / Šefu podružnice, Menadžeru službe za naplatu problematičnih kredita i Menadžeru službe za pracenje i naplatu otpisanih kredita ili Koordinatoru za žalbe – podnošenjem prigovora lično kreditnom službeniku;
  • Slanjem prigovora u pismenoj formi na adresu podružnice MKD EKI;
  • Putem telefona, pozivom u nadležnu podružnicu, pri čemu treba tražiti šefa podružnice;
  • Putem elektronske pošte – ukoliko je to pogodno za vas, možete ovim putem podnijeti prigovor (ukoliko imate potrebu da nevedete lične podatke ili podatke vezane za vaš broj računa, molimo vas da to uradite pismenim putem);
  • Putem web stranice – popunjavanjem upitne forme – prigovori i žalbe na www.eki.ba stranici.
  2. Šta nam je potrebno od vas

  Molimo vas da nam pružite sljedeće informacije:

  • Kontakt podatke, uključujući ime, adresu, broj fiksnog i mobilnog telefona i ako je moguće e-mail adresu, kako bismo se uvjerili da odgovor šaljemo na pravu adresu;
  • Podatke o kreditu, jasan opis predmeta prigovora,
   odnosno da opišete razlog vašeg nezadovoljstva/vrijeme i mjesto nastanka, dokaze na kojima se zasniva prigovor;
  • Vaše mišljenje i prijedlog šta bismo trebali preduzeti, da problem bude riješen.
  3. Naredni koraci

  Vaš prigovor ćemo razmotriti bez odlaganja. Trudićemo se da, ako je moguće, odgovorimo u roku. Međutim, brz odgovor nije lako dati ako prigovor zahtijeva dalju istragu. U tom slučaju ćemo procijeniti vrijeme koje nam je potrebno da razmotrimo prigovor i o tome vas obavijestiti u roku od dva dana. Konačan odgovor ćete dobiti u roku od 30 dana od dana prijema prigovora i/ili pritužbe.

  4. Ako ste nezadovoljni odgovorom

  Naš cilj je da prigovor riješimo u vašu korist što prije je moguće. Nakon prijema odgovora, u obavezi ste da nas u roku od 30 dana obavijestite pismenim putem, da li prihvatate ovaj odgovor. Ukoliko isti ne prihvatate ili ukoliko ste nezadovoljni odgovorom, možete se uvijek pismeno obratiti Ombudsmenu pri Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine na adresi Koševo broj 3, 71000 Sarajevo, u kojem možete da navedete razloge prigovora, sa validnom dokumentacijom, u roku od 15 dana, od dana prijema odgovora, odnosno isticanja roka za dostavljanje vašeg odgovora ovoj MKD. Prigovor MKD EKI se podnosi na adresu:

  • EKI Banja Luka
   Nikole Pašića 25a
   Tel: 051 234 170 | Fax: 051 234 180
  • EKI Bihać
   Kasima Ćehajića 71
   Tel: 037 318 460 | Fax:037 318 461
  • EKI Bijeljina
   Dušana Baranina 3 b
   Tel: 055 292 240 | Fax: 055 292 250
  • EKI Brčko
   Bulevar mira 10
   Tel: 049 235 650 | Fax: 049 235 660
  • EKI Bugojno
   Sultan Ahmedova 82
   Tel: 030 252 346 | Fax: 030 252 346
  • EKI Doboj
   Celjska 41
   Tel: 053 201 400 | Fax: 053 201 408
  • EKI Foča
   Petra Bojovića bb
   Tel: 058 222 570 | Fax: 058 222 571
  • EKI Gradačac
   Hadžiefendina bb
   Tel: 035 822 670 | Fax: 035 822 680
  • EKI Modriča
   Gavrila Principa 17
   Tel: 053 821 710 | Fax: 053 821 717
  • EKI Mostar
   Rudanova 2
   Tel: 036 355 580 | Fax: 036 355 591
  • EKI Prijedor
   Vožda Karađorđa 14
   Tel: 052 240 600 | Fax: 052 243 571
  • EKI Sarajevo
   Džemala Bijedića 129, lamela C
   Tel: 033 754 370 | Fax:033 754 379
  • EKI Trebinje
   Vuka Karadzića 26
   Tel: 059 225 962 | Fax: 059 225 968
  • EKI Tuzla
   Mehmedalije Maka Dizdara 29
   Tel: 035 300 460 | Fax: 035 300 470
  • EKI Zenica
   Adolfa Goldbergera 9
   Tel: 032 449 370 | Fax: 032 449 378
  • EKI Živinice
   Alije Izetbegovića bb
   Tel: 035 743 270 | Fax: 035 743 278
  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.