Dobrodošli u svijet uspjeha

Svijet EKI Kredita za agro biznise!

Predstavljamo vam priliku za ostvarenje vaših agro ambicija, uz koju će vaš put ka uspje­hu postati uzbudljiva stvarnost! EKI Krediti za agro biznise omo­gućavaju vam pristup kredi­tnim sredstvi­ma u iznosima od 300 do 50.000 KM koja će biti finansijski temelj za unapređenje ili pro­ši­re­nje vaše poljoprivredne djelatnosti.

Ali prije nego što krenete putem uspjeha, po­trebno je da ste već napravili jedan mali korak ka njemu, a taj korak je da ste re­­­gistro­­­vali vaše poljoprivredno gazdinstvo. I ne, ne mislimo na registraciju pravnog lica, već na re­gistra­ciju po­rodi­čnih poljoprivrednih gazdinstava koju u FBiH i Brčko distriktu možete ura­diti u svim opšti­ns­kim službama, a u RS-u u APIF-u.

Uz EKI Kredit za agro biznise ispišite vašu priču o uspjehu, koja će se prepričavati i biti inspiracija drugima. 

EKI Krediti za agro biznise!

Iznos kredita
od 300 do 50.000 KM ✔️

Maksimalan rok otplate
do 84 mjeseca ✔️

Mogućnost grejs perioda
do 12 mjeseci ✔️

BEZ TROŠKOVA OBRADE✔️

Uslovi
kredita za agro biznise

Krediti za agro biznise namijenjeni su za različite poljoprivredne djelatnosti u okviru registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Kreditna sredstva se mogu koristiti za kupovinu novog zemljišta, pripremu i obradu zemljišta, sijanje različitih kultura, za održavanje ili proširenje stočnog fonda, za investiranje u poljoprivrednu opremu, proširenje poslovanja ili modernizaciju trenutnih postrojenja za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti.

  • Iznos kredita 300 – 50.000 KM
  • Rok otplate do 84 mjeseca
  • Grejs period max. 12 mjeseci
  • Troškovi obrade 0,00%
  • MKD EKI i MKF EKI kredite iskazuju/odobravaju u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora
  • Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 14,50% do 19,00% i predstavljena je u tabeli:
Iznosdo 4.000 KMod 4.001 KM
do 15.000 KM
od 15.001 KM
do 20.000 KM
od 20.001 KM
do 50.000 KM
Max. rok otplate
42 mjeseca66 mjeseci72 mjeseca84 mjeseca
NKS19,00%17,50%16,50%14,50%
EKS FBiH/DB/RS20,80%19,02%17,85%15,53%

Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

Mikrokreditna fondacija EKI u svojoj ponudi ima kredite od 300 do 10.000 KM, dok Mikrokreditno društvo EKI odobrava kredite od 300 do 50.000 KM. Svi uslovi kredita do 10.000 KM su identični i odnose se na obje organizacije. Uslovi kredita preko 10.000 KM odnose se samo na Mikrokreditno društvo EKI.
Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

Vrsta kreditaIznos kreditaRok otplateNKSTroškovi obradeEKS FBiH/DB/RS
Agro biznis
10.000 KM66 mjeseci17,50%0,00%19,01%

Tabela sa pregledom rata

Krediti za agro biznise

Iznos kredita (KM)Period otplate / mjeseci
122436424860667284
1.00092503733
3.00027615111098
4.000369202147131
5.000457248180160146126118
6.000549298215192175151142
8.000732397287256233201190
10.000914497359320291251237
15.0001.372745539480437377355330
20.0001.819984708630572492463439
25.0002.2511.206861763689588552522475
30.0002.7011.4471.033915827706662626571
40.0003.6011.9301.3771.2201.103941883835761
50.0004.5012.4121.7211.5251.3791.1761.1041.044951

Izračunajte ratu
kredita za agro biznis

Koristeći kreditni kalkulator možete dobiti okvirne informacije o iznosu mjesečne rate, otplatnom planu i ukupnom zaduženju za kredit koji vas zanima. Napomena: Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj EKI kancelariji.

Zahtjev
za kredit za agro biznis

“Vaš zahtjev za kredit možete podnijeti i putem on-line obrasca. Dovoljno je da odaberete formu za fizička ili formu za pravna lica, zavisno od potrebe, popunite ponuđena polja i odaberete opciju “pošalji”. U najkraćem mogućem roku će Vas kontaktirati EKI kreditni službenik, dogovoriti potpisivanje zahtjeva za kredit i uputiti u proceduru, koja između ostalog podrazumijeva i provjeru Vaše kreditne istorije (CRK).”

Ime*

Prezime*

Opština*

Adresa*

Telefon*

E-Mail

 

Vrsta kredita*

Iznos kredita*

Prekoračili ste dozvoljeni iznos kredita!

Rok otplate (mjeseci)*

Prekoračili ste dozvoljeni rok otplate!

Napomena

3.236.237.61

Došli ste do kraja stranice, a i dalje niste dobili odgovore na sva vaša pitanja?

Pa to nije nikakav problem. Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Facebook-a ili Instagram-a.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Kontakt forma

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

function add_custom_script(){ ?>