• Loans for Registered Businesses

  Home / Loans for Registered Businesses

  Krediti za registrovane biznise namijenjeni su preduzetnicima sa registrovanim poslovnim djelatnostima koji žele investirati u svoje poslovanje. Bilo da se radi o početku, poboljšanju ili proširenju poslovnih aktivnosti uz EKI-jevu pomoć možete obezbijediti osnovna ili obrtna sredstva koja su vam potrebna za rad i na taj način obogatiti vaš biznis.

  • Iznos kredita od 300 do 50.000 KM
  • Rok otplate do 84 mjeseca
  • Grejs period max. 9 mjeseci
  • Troškovi obrade 1,00% do 2,00%
  • MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora
  • Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 15,00% do 18,50% i predstavljena je u tabeli:
  Iznosod 300 KM
  do 4.000 KM
  od 4.001 KM
  do 15.000 KM
  od 15.001 KM
  do 20.000 KM
  od 20.001 KM
  do 50.000 KM
  Max. rok otplate
  42 mjeseca60 mjeseci66 mjeseci84 mjeseca
  NKS18,50%17,00%16,50%15,00%
  EKS FBiH/DB21,74%19,52%18,59%16,50%
  EKS RS21,83%19,54%18,60%16,50%

  Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

  Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
  Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

  Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

  Vrsta kreditaIznos kreditaRok otplateNKSTroškovi obradeEKS FBiH/DBEKS RS
  Registrovani biznisi
  10.000 KM42 mjeseca17,00%2,00%19,93%19,97%

   

  Tabela sa pregledom rata

  Krediti za registrovane biznise

  Iznos kredita (KM)Period otplate / mjeseci
  12243648607284
  3.000276151109
  5.000456247178144124
  8.000730396285231199
  10.000912494357289249
  20.0001.819984708572492
  30.0002.7081.4551.040835714634579
  40.0003.6101.9391.3871.113952846772
  50.0004.5132.4241.7331.3921.1901.057965

  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  function add_custom_script(){ ?>