• Loans for Households

  Home / Loans for Households

  Krediti za domaćinstvo su namijenjeni fizičkim licima koji žele poboljšati životne i uslove svog domaćinstva. Unaprijedite kvalitet svog života kupovinom novog televizora, frižidera, namještaja ili uređenjem vašeg doma. Uz pomoć EKI kredita za domaćinstvo vaša svakodnevnica može biti ljepša i ugodnija.

  • Iznos kredita 300 – 20.000 KM
  • Rok otplate do 66 mjeseci
  • Troškovi obrade od 2,00% do 2,50%
  • MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora
  • Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita kreće se u rasponu od 21,00% do 24,00% i predstavljena je u tabeli:
  Iznosod 300
  do 4.000 KM
  od 4.001 KM
  do 15.000 KM
  od 15.001 KM
  do 20.000 KM
  Max. rok otplate
  42 mjeseca60 mjeseci66 mjeseci
  NKS24,00%22,00%21,00%
  EKS FBiH/DB/RS29,01%25,95%24,31%

  Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

  Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
  Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

  Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

  Vrsta kreditaIznos kreditaRok otplateNKSTroškovi obradeEKS FBiH/DB/RS
  Domaćinstvo
  10.000 KM60 mjeseci22,00%2,50%25,93%

  Tabela sa pregledom rata

  Krediti za domaćinstvo

  Iznos kredita (KM)Period otplate / mjeseci
  12243642486066
  1.00095533935
  3.000284159118106
  4.000378211157142
  5.000468259191172158138
  8.000749415306275252221
  10.000936519382343315276
  15.0001.404778573515473414
  20.0001.8621.028754676619541513

  By using the Loan Calculator, you can get approximate information regarding the size of monthly installments, the repayment plan and the total debt for the loan you are interested in.

  Note: The data on installments and EIR are of informational character and serve the purpose of general information, while it may differ from the official EKI terms at the time of loan application. Please contact your nearest EKI office for detailed information.

  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  function add_custom_script(){ ?>