• Loan Calculator

  Home / Loan Calculator

  Fast, Easy, Affordable, Simple

  A wide range of EKI loans offers you a very simple way to access necessary financial resources for agriculture, business improvement, constructing or renovating your home, as well as for investments in the household.

  Submit a loan application or pay a visit to the nearest EKI office and see for yourself that the words “Fast, Easy, Affordable, Simple“ indeed describe the EKI offer in the best way..

  Express Loans

  Ekspres pozajmice su namijenjene za ulaganja u mali biznis, poljoprivredu i unapređenje uslova vašeg domaćinstva.

  • Iznos kredita 300 – 3.000 KM
  • Rok otplate do 18 mjeseci
  • Grejs period max. 3 mjeseca
  • Troškovi obrade 0,00%
  • MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora
  • Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 21,50% do 22,00% i predstavljena je u tabeli:
  Iznosdo 1.000 KMod 1.001 do 3.000 KM
  Max. rok otplate
  18 mjeseci18 mjeseci
  NKS22,00%21,50%
  EKS FBiH/DB/RS24,52%23,91%

  Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

  Mikrokreditna fondacija EKI u svojoj ponudi ima kredite od 300 do 10.000 KM, dok Mikrokreditno društvo EKI odobrava kredite od 300 do 50.000 KM. Svi uslovi kredita do 10.000 KM su identični i odnose se na obje organizacije. Uslovi kredita preko 10.000 KM odnose se samo na Mikrokreditno društvo EKI.
  Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
  Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

  Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

  Vrsta kreditaIznos kreditaRok otplateNKSTroškovi obradeEKS FBiH/DB/RS*
  Ekspres pozajmice
  3.000 KM18 mjeseci21,50%0,00%23,91%

  Tabela sa pregledom rata

  Ekspres pozajmice

  Iznos kredita (KM)Period otplate / mjeseci
  1218
  3002820
  1.0009466
  2.000187131
  3.000280196
  Loans for Households

  Krediti za domaćinstvo su namijenjeni fizičkim licima koji žele poboljšati životne i uslove svog domaćinstva. Unaprijedite kvalitet svog života kupovinom novog televizora, frižidera, namještaja ili uređenjem vašeg doma. Uz pomoć EKI kredita za domaćinstvo vaša svakodnevnica može biti ljepša i ugodnija.

  • Iznos kredita 300 – 20.000 KM
  • Rok otplate do 66 mjeseci
  • Troškovi obrade od 2,00% do 2,50%
  • MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora
  • Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita kreće se u rasponu od 21,00% do 24,00% i predstavljena je u tabeli:
  Iznosod 300
  do 4.000 KM
  od 4.001 KM
  do 15.000 KM
  od 15.001 KM
  do 20.000 KM
  Max. rok otplate
  42 mjeseca60 mjeseci66 mjeseci
  NKS24,00%22,00%21,00%
  EKS FBiH/DB/RS29,01%25,95%24,31%

  Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

  Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
  Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

  Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

  Vrsta kreditaIznos kreditaRok otplateNKSTroškovi obradeEKS FBiH/DB/RS
  Domaćinstvo
  10.000 KM60 mjeseci22,00%2,50%25,93%

  Tabela sa pregledom rata

  Krediti za domaćinstvo

  Iznos kredita (KM)Period otplate / mjeseci
  12243642486066
  1.00095533935
  3.000284159118106
  4.000378211157142
  5.000468259191172158138
  8.000749415306275252221
  10.000936519382343315276
  15.0001.404778573515473414
  20.0001.8621.028754676619541513
  Loans for Agriculture

  Kredit za poljoprivredu je namijenjen poljoprivrednim proizvođačima koji žele započeti ili proširiti svoju poslovnu aktivnost. Ovi krediti se mogu koristiti za nabavku repromaterijala i osnovnih sredstava potrebnih za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti.

  • Iznos kredita 300 – 50.000 KM
  • Rok otplate do 84 mjeseca
  • Grejs period max. 12 mjeseci
  • Troškovi obrade od 1,50% do 2,00%
  • MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora
  • Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 14,50% do 20,00% i predstavljena je u tabeli:
  Iznosdo 4.000 KMod 4.001 KM
  do 15.000 KM
  od 15.001 KM
  do 20.000 KM
  od 20.001 KM
  do 50.000 KM
  Max. rok otplate
  42 mjeseca66 mjeseci66 mjeseci84 mjeseca
  NKS20,00%18,00%17,50%14,50%
  EKS FBiH/DB/RS23,56%20,65%19,79%16,12%

  Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

  Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
  Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

  Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

  Vrsta kreditaIznos kreditaRok otplateNKSTroškovi obradeEKS FBiH/DB/RS
  Poljoprivreda
  10.000 KM66 mjeseci18,00%2,00%20,64%

  Tabela sa pregledom rata

  Krediti za poljoprivredu

  Iznos kredita (KM)Period otplate / mjeseci
  122436424860667284
  1.00093513733
  3.000278153111100
  4.000371204149133
  5.000458250181161147127120
  6.000550300217194176152144
  8.000733399289258235203192
  10.000917499362323294254240
  15.0001.375749542484441381360
  20.0001.829994718640582502474
  25.0002.2511.206861763689588552522475
  30.0002.7011.4471.033915827706662626571
  40.0003.6011.9301.3771.2201.103941883835761
  50.0004.5012.4121.7211.5251.3791.1761.1041.044951
  Refinanacing Loans

  Kredit  za refinansiranje (Fizička lica)

  Uz EKI Relaks kredit za refinansiranje, klijenti su u mogućnosti da sve svoje postojeće kredite koje koriste u drugim finansijskim institucijama objedine u jedan kredit, sa jednom mjesečnom ratom, kako bi lakše i jednostavnije servisirali svoje finansijske obaveze.

  • Iznos kredita 1.000 – 50.000 KM
  • Rok otplate do 72 mjeseca
  • Troškovi obrade od 0,00%
  • MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora
  • Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita kreće se u rasponu od 13,90% do 18,40% i predstavljena je u tabeli:
  Iznosdo 4.000 KMod 4.001 KM
  do 15.000 KM
  od 15.001 KM
  do 20.000 KM
  od 20.001 KM
  do 50.000 KM
  Max. rok otplate
  42 mjeseca66 mjeseci72 mjeseca72 mjeseca
  NKS18,40%15,90%14,90%13,90%
  EKS FBiH/DB/RS20,09%17,16%16,00%14,85%

  Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

  Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
  Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

  Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

  Vrsta kreditaIznos kreditaRok otplateNKSTroškovi obradeEKS FBiH/DB/RS
  Refinansiranje
  10.000 KM66 mjeseci15,90%0,00%17,14%

  Tabela sa pregledom rata

  Kredit za refinansiranje

  Iznos kredita (KM)Period otplate / mjeseci
  122436486072
  3.000276150109
  4.000367200145
  5.000453245176141121
  8.000725391281226194
  10.000907489351283243
  15.0001.360734527424364
  20.0001.804969692556475422
  30.0002.6921.4391.024818696617
  50.0004.4872.3981.7061.3641.1611.028

   


  Kredit  za refinansiranje (Pravna lica)

  Uz EKI Relaks kredit za refinansiranje, klijenti su u mogućnosti da sve svoje postojeće kredite koje koriste u drugim finansijskim institucijama objedine u jedan kredit, sa jednom mjesečnom ratom, kako bi lakše i jednostavnije servisirali svoje finansijske obaveze.

  • Iznos kredita 1.000 – 50.000 KM
  • Rok otplate do 72 mjeseca
  • Troškovi obrade od 0,00
  • MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora
  • Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita kreće se u rasponu od 13,90% do 18,40% i predstavljena je u tabeli:
  Iznosdo 4.000 KMod 4.001 KM
  do 15.000 KM
  od 15.001 KM
  do 20.000 KM
  od 20.001 KM
  do 50.000 KM
  Max. rok otplate
  42 mjeseca66 mjeseci72 mjeseca72 mjeseca
  NKS18,40%15,90%14,90%13,90%
  EKS FBiH/DB20,09%17,14%15,98%14,84%
  EKS RS20,18%17,16%16,00%14,85%

  Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

  Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
  Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

  Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

  Vrsta kreditaIznos kreditaRok otplateNKSTroškovi obradeEKS FBiH/DBEKS RS
  Refinansiranje
  10.000 KM66 mjeseci15,90%0,00%17,14%17,16%

  Tabela sa pregledom rata

  Kredit za refinansiranje

  Iznos kredita (KM)Period otplate / mjeseci
  122436486072
  3.000276150109
  4.000367200145
  5.000453245176141121
  8.000725391281226194
  10.000907489351283243
  15.0001.360734527424364
  20.0001.804969692556475422
  30.0002.6921.4391.024818696617
  50.0004.4872.3981.7061.3641.1611.028

   

  Loans for Registered Businesses

  Krediti za registrovane biznise namijenjeni su preduzetnicima sa registrovanim poslovnim djelatnostima koji žele investirati u svoje poslovanje. Bilo da se radi o početku, poboljšanju ili proširenju poslovnih aktivnosti uz EKI-jevu pomoć možete obezbijediti osnovna ili obrtna sredstva koja su vam potrebna za rad i na taj način obogatiti vaš biznis.

  • Iznos kredita od 300 do 50.000 KM
  • Rok otplate do 84 mjeseca
  • Grejs period max. 9 mjeseci
  • Troškovi obrade 1,00% do 2,00%
  • MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora
  • Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 15,00% do 18,50% i predstavljena je u tabeli:
  Iznosod 300 KM
  do 4.000 KM
  od 4.001 KM
  do 15.000 KM
  od 15.001 KM
  do 20.000 KM
  od 20.001 KM
  do 50.000 KM
  Max. rok otplate
  42 mjeseca60 mjeseci66 mjeseci84 mjeseca
  NKS18,50%17,00%16,50%15,00%
  EKS FBiH/DB21,74%19,52%18,59%16,50%
  EKS RS21,83%19,54%18,60%16,50%

  Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

  Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
  Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

  Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

  Vrsta kreditaIznos kreditaRok otplateNKSTroškovi obradeEKS FBiH/DBEKS RS
  Registrovani biznisi
  10.000 KM42 mjeseca17,00%2,00%19,93%19,97%

   

  Tabela sa pregledom rata

  Krediti za registrovane biznise

  Iznos kredita (KM)Period otplate / mjeseci
  12243648607284
  3.000276151109
  5.000456247178144124
  8.000730396285231199
  10.000912494357289249
  20.0001.819984708572492
  30.0002.7081.4551.040835714634579
  40.0003.6101.9391.3871.113952846772
  50.0004.5132.4241.7331.3921.1901.057965
  Housing Loans

  Stambeni krediti su namijenjeni fizičkim licima, za adaptaciju ili izgradnju stambenog prostora. Ako želite ulagati u izgradnju vašeg novog doma ili poboljšati udobnost postojećeg, EKI stambeni krediti su pravo rješenje za tu vrstu investicije.

  • Iznos kredita 300 – 50.000 KM
  • Rok otplate do 84 mjeseca
  • Troškovi obrade od 1,50% do 2,00%
  • MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora
  • Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 18,00% do 23,50% i predstavljena je u tabeli:
  Iznosdo 4.000 KMod 4.001 KM
  do 15.000 KM
  od 15.001 KM
  do 20.000 KM
  od 20.001 KM
  do 30.000 KM
  od 30.001 KM
  do 50.000 KM
  Max. rok otplate
  42 mjeseca60 mjeseci60 mjeseci84 mjeseca84 mjeseca
  NKS23,50%20,50%20,00%18,00%18,00%
  EKS FBiH/DB/RS27,93%23,78%23,16%20,46%20,24%

  Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

  Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
  Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

  Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

  Vrsta kreditaIznos kreditaRok otplateNKSTroškovi obradeEKS FBiH/DB/RS
  Stambeni
  20.000 KM60 mjeseci20,00%2,00%23,16%

  Tabela sa pregledom rata

  Stambeni krediti

  Iznos kredita (KM)Period otplate / mjeseci
  12243648607284
  1.000945339
  3.000283158117
  5.000464256187153134
  8.000743409299246214
  10.000929511374307268
  15.0001.393767561460402
  20.0001.8531.018743609530
  30.0002.7501.4981.085881762684631
  40.0003.6671.9971.4461.1751.016912841
  50.0004.5842.4961.8081.4691.2701.1401.051

  Koristeći kreditni kalkulator možete dobiti okvirne informacije o iznosu mjesečne rate, otplatnom planu i ukupnom zaduženju za kredit koji vas zanima. Napomena: Podaci su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj EKI kancelariji.

  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  function add_custom_script(){ ?>