• Krediti za poljoprivredu

  Home / Krediti za poljoprivredu

  Krediti za poljoprivredu su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima koji žele započeti ili proširiti svoju poslovnu aktivnost. Ovi krediti se mogu koristiti za nabavku repromaterijala i osnovnih sredstava potrebnih za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti.

  • Iznos kredita 300 – 10.000 KM
  • Rok otplate do 66 mjeseci
  • Grejs period max. 12 mjeseci
  • Troškovi obrade 2,00%
  • MKF EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora
  • Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 17,50% do 19,00% i predstavljena je u tabeli:
  Iznos do 4.000 KM od 4.001 KM
  do 10.000 KM
  Max. rok otplate
  42 mjeseca 66 mjeseci
  NKS 19,00% 17,50%
  EKS FBiH/DB* od 22,46% od 20,07%
  EKS RS 22,44% 20,06%

  Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

  Razlika u obračunu EKS Federacije BiH/Distrikta Brčko i Republike Srpske proizilazi iz različite zakonske regulative. U obračun EKS, pored gore navedenih troškova, ulazi i trošak mjenice, ovjere dokumentacije (samo Federacija BiH/Distrikt Brčko) i interkalarne kamatne stope, ukoliko se ona obračunava.
  *EKS u Federaciji BiH/Distriktu Brčko je prikazana na primjeru obračuna obavezne dokumentacije za fizička lica, ovjerene po cijenama u Distriktu Brčko. EKS se mijenja u skladu sa dodatnom dokumentacijom koja može predstavljati uslov odobrenja svakog pojedinačnog kredita.

  Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

  Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS FBiH/DB* EKS RS
  Poljoprivreda
  10.000 KM 66 mjeseci 17,50% 2,00% od 20,07% 20,06%

  Tabela sa pregledom rata

  Krediti za poljoprivredu

  Iznos kredita (KM) Period otplate / mjeseci
  12 24 36 42 48 60
  1.000 92 50 37
  3.000 276 151 110
  4.000 369 202 147 131
  5.000 457 248 180 160 146 126
  6.000 549 298 215 192 175 151
  8.000 732 397 287 256 233 201
  10.000 914 497 359 320 291 251

  Koristeći kreditni kalkulator možete dobiti okvirne informacije o iznosu mjesečne rate, otplatnom planu i ukupnom zaduženju za kredit koji vas zanima. Napomena: Podaci su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj EKI kancelariji.

  EFSE - Praktični vodič za poljoprivrednike

  EFSE - Praktični vodič za poljoprivrednike
  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.