• Dobrodošli u svijet uspjeha

  Svijet EKI Kredita za agro biznise!

  Predstavljamo vam novu priliku za ostvarenje vaših agro ambicija, uz koju će vaš put ka uspje­hu postati uzbudljiva stvarnost! EKI Krediti za agro biznise omo­gućavaju vam pristup kredi­tnim sredstvi­ma u iznosima od 300 do 50.000 KM koja će biti finansijski temelj za unapređenje ili pro­ši­re­nje vaše poljoprivredne djelatnosti.

  Ali prije nego što krenete putem uspjeha, po­trebno je da ste već napravili jedan mali korak ka njemu, a taj korak je da ste re­­­gistro­­­vali vaše poljoprivredno gazdinstvo. I ne, ne mislimo na registraciju pravnog lica, već na re­gistra­ciju po­rodi­čnih poljoprivrednih gazdinstava koju u FBiH i Brčko distriktu možete ura­diti u svim opšti­ns­kim službama, a u RS-u u APIF-u.

   

  Uz EKI Kredit za agro biznise ispišite vašu priču o uspjehu,
  koja će se prepričavati i biti inspiracija drugima. 

  Krediti za agro biznise namijenjeni su za različite poljoprivredne djelatnosti u okviru registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Kreditna sredstva se mogu koristiti za kupovinu novog zemljišta, pripremu i obradu zemljišta, sijanje različitih kultura, za održavanje ili proširenje stočnog fonda, za investiranje u poljoprivrednu opremu, proširenje poslovanja ili modernizaciju trenutnih postrojenja za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti.

  • Iznos kredita 300 – 50.000 KM
  • Rok otplate do 84 mjeseca
  • Grejs period max. 12 mjeseci
  • Troškovi obrade od 1,50% do 2,00%
  • MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora
  • Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 14,50% do 19,00% i predstavljena je u tabeli:
  Iznosdo 4.000 KMod 4.001 KM
  do 15.000 KM
  od 15.001 KM
  do 20.000 KM
  od 20.001 KM
  do 50.000 KM
  Max. rok otplate
  42 mjeseca66 mjeseci72 mjeseca84 mjeseca
  NKS19,00%17,50%16,50%14,50%
  EKS FBiH/DB/RS22,35%20,06%18,55%16,12%

  Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

  Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
  Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

  Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

  Vrsta kreditaIznos kreditaRok otplateNKSTroškovi obradeEKS FBiH/DB/RS
  Agro biznis
  10.000 KM66 mjeseci17,50%2,00%20,04%

  Tabela sa pregledom rata

  Krediti za agro biznise

  Iznos kredita (KM)Period otplate / mjeseci
  122436424860667284
  1.00093513733
  3.000278153111100
  4.000371204149133
  5.000458250181161147127120
  6.000550300217194176152144
  8.000733399289258235203192
  10.000917499362323294254240
  15.0001.375749542484441381360330
  20.0001.829994718640582502474439
  25.0002.2511.206861763689588552522475
  30.0002.7011.4471.033915827706662626571
  40.0003.6011.9301.3771.2201.103941883835761
  50.0004.5012.4121.7211.5251.3791.1761.1041.044951

  “Vaš zahtjev za kredit možete podnijeti i putem on-line obrasca. Dovoljno je da odaberete formu za fizička ili formu za pravna lica, zavisno od potrebe, popunite ponuđena polja i odaberete opciju “pošalji”. U najkraćem mogućem roku će Vas kontaktirati EKI kreditni službenik, dogovoriti potpisivanje zahtjeva za kredit i uputiti u proceduru, koja između ostalog podrazumijeva i provjeru Vaše kreditne istorije (CRK).”

  Ime*

  Prezime*

  Opština*

  Adresa*

  Telefon*

  E-Mail

   

  Vrsta kredita*

  Iznos kredita*

  Prekoračili ste dozvoljeni iznos kredita!

  Rok otplate (mjeseci)*

  Prekoračili ste dozvoljeni rok otplate!

  Napomena

  3.238.180.174

  Koristeći kreditni kalkulator možete dobiti okvirne informacije o iznosu mjesečne rate, otplatnom planu i ukupnom zaduženju za kredit koji vas zanima. Napomena: Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj EKI kancelariji.

  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  function add_custom_script(){ ?>