• Kadrovska služba

  Home / Kadrovska služba

  Kadrovska služba pripada Sektoru pravnih, kadrovskih i opštih poslova. Poslovi koji pripadaju Kadrovskoj službi su prvenstveno poslovi iz područja upravljanja ljudskim resursima.

  Osoblje EKI-ja koje upoznate tokom selekcije pripada Kadrovskoj službi. Kada se zaposlite u EKI-ju vaše prve korake će potpomoći ta ista služba organizujući treninge i obuku za nove zaposlene. Kadrovska služba nadgleda sve oblike stručnog usavršavanju u EKI-ju, kreira interne trening programe, isporučuje ili pomaže u isporuci istih, sve kako bi se EKI osoblju obezbjedila pravovremena i kvalitetna prilika za razvoj.

  Kadrovska služba je uključena i u praćenje učinka radnog osoblja, redovno prati i radi na zadovoljstvu zaposlenih, te je zadužena za kreiranje i ažuriranje svih internih politika i procedura iz područja upravljanja ljudskim resursima.

  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.