• Investitori

    Home / Investitori

    Mikrokreditna fonadacija EKI je svoje poslovanje započela davne 1996. godine i to kao dio mikrokreditnog programa WVI. Iz godine u godinu, trend poslovanja MKF EKI je išao uzlaznom putanjom u čemu su ključnu ulogu imali naši povjerioci koji su nam ustupali finansijska sredstva za dalji rast i razvoj. Vremenom se lista povjerilaca mijenjala, zavisno od uslova i potrebe, tako da je EKI-ju do danas ukazano povjerenje od strane sledećih investitora:

    Važno je napomenuti da nas u vrijeme velike ekonomske krize koja je zahvatila cijeli finansijski sektor u BiH, nijedan od povjerilaca nije napustio, cijeneći visok nivo transparentnosti u svakom segmentu poslovanja MKF EKI. Od početka saradnje do danas, Mikrokreditna fondacija EKI održava izuzetno korektne odnose sa svim svojim (gore navedenim) poslovnim partnerima.


    Kontakt forma

    We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.