• Stambeni krediti su namijenjeni fizičkim licima, za adaptaciju ili izgradnju stambenog prostora. Ako želite ulagati u izgradnju vašeg novog doma ili poboljšati udobnost postojećeg, EKI stambeni krediti su pravo rješenje za tu vrstu investicije.

  • Iznos kredita 300 – 50.000 KM
  • Rok otplate do 84 mjeseca
  • Troškovi obrade od 1,50% do 2,00%
  • MKD EKI kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora
  • Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou i u zavisnosti od iznosa kredita se kreće u rasponu od 18,00% do 23,50% i predstavljena je u tabeli:
  Iznosdo 4.000 KMod 4.001 KM
  do 15.000 KM
  od 15.001 KM
  do 20.000 KM
  od 20.001 KM
  do 30.000 KM
  od 30.001 KM
  do 50.000 KM
  Max. rok otplate
  42 mjeseca60 mjeseci60 mjeseci84 mjeseca84 mjeseca
  NKS23,50%20,50%20,00%18,00%18,00%
  EKS FBiH/DB/RS27,93%23,78%23,16%20,46%20,24%

  Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate.

  Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu odnosno ukupne troškove kredita koje plaća korisnik. U izračun EKS ulazi nominalna kamata, interkalarna kamata (ukoliko je ista obračunata), te troškovi obrade kredita. U EKS ulazi i naknada za druge troškove ukoliko postoje, a koji predstavljaju uslov za odobrenje kredita bilo da se troškovi odnose na korisnika kredita ili sudužnika (osim za kredite koji su izdati korisnicima pravnim licima u organizacijskom dijelu sa sjedištem registrovanim u FBiH i BD BiH).
  Podaci o ratama i EKS su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji.

  Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS):

  Vrsta kreditaIznos kreditaRok otplateNKSTroškovi obradeEKS FBiH/DB/RS
  Stambeni
  20.000 KM60 mjeseci20,00%2,00%23,16%

  Tabela sa pregledom rata

  Stambeni krediti

  Iznos kredita (KM)Period otplate / mjeseci
  12243648607284
  1.000945339
  3.000283158117
  5.000464256187153134
  8.000743409299246214
  10.000929511374307268
  15.0001.393767561460402
  20.0001.8531.018743609530
  30.0002.7501.4981.085881762684631
  40.0003.6671.9971.4461.1751.016912841
  50.0004.5842.4961.8081.4691.2701.1401.051

  Koristeći kreditni kalkulator možete dobiti okvirne informacije o iznosu mjesečne rate, otplatnom planu i ukupnom zaduženju za kredit koji vas zanima. Napomena: Podaci su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih EKI uslova u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj EKI kancelariji.

  Kontakt forma

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  function add_custom_script(){ ?>